Το Καρτέλ των Γεύσεων

Πολλές είναι οι παρεξηγήσεις στον χώρο του Fine Dining. Το Καρτέλ των Γεύσεων θα λύσει παρεξηγήσεις, θα φωνάξει αλήθειες που καίνε, θα αποκαθηλώσει ψεύτικα είδωλα, θα φτωχύνει παρερμηνείες, θα δώσει γευστικά ερεθίσματα και θα υπογραμμίσει τα σημαντικά, καταγγέλλοντας τα ασήμαντα.

Δεν βασιζόμαστε σε βιβλιογραφίες, αλλά σε βιωμένες επιγνώσεις.

Σας ευχαριστούμε όλους που είστε μέρος αυτού του Εγχειρήματος.

Τι | Που | Ποιος | Πότε | Γιατί | Πως

Σύντομα και χωρίς αναλύσεις..

Πάθος | Αγάπη | Μανία

Σύντομα και χωρίς αναλύσεις..

Στοιχεία επικοινωνίας

Το Καρτέλ των Γεύσεων | Οικογένεια | Θεσσαλονίκη
Τηλ:+306988111199 / E-mail: me@foodscriber.com

More FoodStories

Facebook

@FoodScriber

Instagram

@foodscriber_com

LinkedIn

Theodoros Pastourmatzis

Twitter

@FoodScriber

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

fs-banner-nikolaou_familyΦάρμα-Χαλάστρας